استفاده از انرژی زمین گرمایی

استفاده از انرژی زمین گرمایی

استفاده از انرژی زمین گرمایی

فایل word دارای 104 صفحه

فایل پاورپوینت دارای 58 صفحه

 

فهرست:

فصل 1-  مقدمه. 14

1-1-  انرژی های تجدیدپذیر و ضرورت توجه به آنها 14

1-2-   حرارت     16

1-3-   حرارت زمین.. 17

-1-4   تکنیک حفر چاه 18

1-4-1-   روش اول         18

1-4-2-   روش دوم       18

1-5-   معایب استفاده از انرژی ژئوترمال. 19

فصل 2-  انرژي زمين گرمايي، کاربردها و مزيت هاي آن. 21

2-1-  انرژی زمین گرمایی چیست؟. 21

2-2-  زمین منبع عظیمی از انرژی حرارتی.. 23

2-3- ژئوترمال     24

2-3-1-  منشا 25

2-3-2-   چگونگي انتقال گرماي زمين به سطح زمين.. 26

2-4-  عوامل اساسی تشکیل منابع زمین‌گرمایی.. 26

2-4-1-  منبع حرارتی     27

2-4-2-  سنگ مخزن       28

2-4-3-   سنگ پوشش       29

2-4-4-   سیال  29

2-5-  مکان هاي مناسب براي بهره برداري از انرژي زمين گرمايي.. 30

2-6-   کاربرد انرژي زمين گرمايي.. 31

2-6-1- تولید برق           31

2-6-2-  استفاده های مستقیم از انرژی زمین‌گرمایی.. 34

2-7-   انواع مخازن زمین‌گرمایی.. 35

2-7-1- مـخازن گـرمـابی.. 36

2-7-2- مخازن سنگ داغ خشک(Hot dry rock) 39

2-7-3-  مخازن تحت فشار. 39

2-7-4-  مخازن ماگمایی(Magmatic) 40

2-8-   انوع نيروگاه زمين گرمايي براي توليد برق.. 43

2-8-1- نيروگاه خشک: 43

2-8-2- نيروگاه بخار حاصل از آب داغ: 43

2-8-3- نيروگاه ترکيبي (بخار و آب داغ): 44

2-9-   مزاياي استفاده از انرژي گرمايي براي توليد الکتريسيته: 45

2-9-1-   تميز بودن       45

2-9-2-  بدون مشکل بودن براي منطقه. 45

2-9-3- قابل اطمينان بودن. 45

2-9-4- تجديد پذيري و دائمي بودن. 45

2-9-5-  صرفه جويي ارزي.. 46

2-9-6- کمک به رشد کشورهاي در حال توسعه. 46

2-10-  مصارف ديگر انرژي زمين گرمايي.. 46

2-11- بزرگترین واحد سیستم گرمایی.. 47

2-12- تا ریخچه استفاده از انرژی زمین گرمایی در دنیا چگونه است؟. 48

2-13-  استفاده از انرژی زمین گرمایی در ایران. 49

2-14- رشد روز افزون مصرف... 52

فصل 3-  استفاده حرارتی از انرژی زمین‌گرمایی.. 56

3-1-  حرارت درون زمین.. 56

3-2-  اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی زمین گرمایی و راههای کاهش اثرات... 58

3-3-  روند رشد تولید برق از انرژی زمین‌گرمایی در دنیا 63

فصل 4-  دیدگاههای اقتصادی در ارزیابی پروژههای زمین گرمایی.. 70

4-1- هزینه بهرهبرداری.. 70

4-2-  روند سرمایهگذاری در توسعه منابع زمین‌گرمایی در دنیا 75

فصل 5-  بررسی اقتصادی بهره‌برداری از انرژی زمین گرمایی.. 78

5-1- مقدمه       78

5-2- بهترین تامین کننده نیروی برق جهان. 79

5-3-   مهمترین تامین کنندة انرژی جهان. 79

5-4- انرژی زمین گرمایی با کمترین آلودگی.. 80

5-5- ضرورت استفاده از انرژی زمین گرمایی.. 81

5-5-1- روند سرمایهگذاری در توسعه منابع زمین‌گرمایی.. 82

5-5-2-  دیدگاههای اقتصادی در ارزیابی پروژههای زمین گرمایی.. 83

5-5-3-  روند رشد تولید برق از انرژی زمین‌گرمایی.. 86

5-5-4-  عوامل موثر در توسعه صنعت زمین‌گرمایی.. 91

5-5-5-  هزینه‌های زیست محیطی و تاثیر آن بر توسعه انرژی زمین گرمایی.. 91

5-6-  آلودگیهای زیست محیطی پروژه های نیروگاههای زمین گرمایی.. 92

فصل 6-  منابع زمين گرمايي در ايران. 94

6-1-  اشتغال زايي  94

6-2-   مناطق مورد بررسی جهت استفاده از انرژی زمین گرمایی.. 94

6-2-1-  منطقه آذربايجان. 94

6-2-2-  منطقه دماوند     95

6-2-3-  منطقه خراسان   95

6-3-  برنامه های راهبردي جهت استفاده بیشتر از منابع زمین گرمایی.. 96

6-3-1-  استعدادسنجي سراسري.. 96

6-3-2-  اولويت بندي مناطق شناسايي شده 96

6-3-3-  اکتشاف در مناطق اولويت دار. 97

6-3-4-  طراحي و اجراي پروژه هاي کاربرد مستقيم. 97

6-4-  تهيه نقشه زمين شناسي ناحيه خوي.. 98

6-4-1-  محور خوي ماكو : 99

6-4-2-  محور آتشفشان سبلان: 100

6-5-   چشم انداز آينده انرژي ژئوترمال در ايران : 101

6-6-  انرژي ژئوترمال و نقش سازمان زمين شناسي كشور: 101

6-7-  مناطق مستعد انرژی زمین گرمایی در کشور. 102


خرید آنلاین