استفاده از انرژی زمین گرمایی

الگوریتم رمزگذاری گفتار

بررسی تکنیک های مختلف جهت کاهش نویز در بسته بندی ic

روش های مختلف تشخیص چهره با استفاده از شبکه عصبی

مدیریت توان در ریز شبکه ها

بررسی سیستم حمل و نقل ریلی

بررسی سیستم حمل و نقل ریلی

نقش شیل ها در پایداری دیواره چاه

طراحی و ساخت بازی تست حافظه با AVR

طراحی و ساخت ساعت دیجیتال بوسیله ی LED

طراحی و ساخت بازی فکری نور و ضربه